Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of voor overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

De foto’s op deze website zijn gemaakt onder studio-omstandigheden. Gefotografeerde situaties kunnen afwijken van de normen voor infectiepreventie. In werkelijkheid worden deze normen in onze praktijken strikt nageleefd.

Aansprakelijkheid

Hoewel Tandartspraktijk Diemen-Zuid zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen fouten of omissies zich voordoen. Tandartspraktijk Diemen-Zuid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door derden geleden schade die voortkomt uit het gebruik van deze website.

Tandartspraktijk Diemen-Zuid aanvaardt onder andere geen aansprakelijkheid voor: het ononderbroken functioneren van deze website; sites die niet door Tandartspraktijk Diemen-Zuid worden onderhouden, ook al wordt daar door Tandartspraktijk Diemen-Zuid naar verwezen; (rechts)handelingen verricht louter op basis van informatie verstrekt op of via deze site; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken naar Tandartspraktijk Diemen-Zuid gestuurde e-mail of andere elektronische berichten; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van aan Tandartspraktijk Diemen-Zuid gezonden e-mails.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor de registratie van bezoekersaantallen en het analyseren van klikgedrag.

Hyperlinks

Vanaf deze website kan worden verwezen naar externe bronnen. Verwijzingen naar externe bronnen zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Voor de inhoud daarvan zijn wij niet verantwoordelijk. Elke vorm van aansprakelijkheid voor schade door het gebruik daarvan wijzen wij dan ook af. Sites van derden die links bevatten naar onze website(s) worden niet en kunnen niet door ons worden gecontroleerd.

E-Mail

Tandartspraktijk Diemen-Zuid garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (tijdig) worden ontvangen en verwerkt.

Intellectueel Eigendom

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen afbeeldingen, knoppen, opmaak en teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Tandartspraktijk Diemen-Zuid en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door Tandartspraktijk Diemen-Zuid. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Softwarekwaliteit

Tandartspraktijk Diemen-Zuid garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina’s toegankelijk is, vrij zal zijn van schadelijke software componenten.