Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Restauratieve tandheelkunde

Restauratieve tandheelkunde

 

Restauratieve tandheelkunde richt zich op functioneel en esthetisch herstel van tanden en kiezen. Gedurende uw leven kan er veel veranderen aan uw tanden en kiezen, waardoor er problemen kunnen ontstaan. Soms kunnen deze problemen ook al aangeboren zijn. Met behulp van restauratieve tandheelkunde kan de functie, vorm en esthetiek van uw gebit weer hersteld worden.

Om dit te kunnen doen zal allereerst begrepen moeten worden hoe de problemen in het gebit zijn ontstaan. Hierna kan een analyse en een plan opgesteld worden hoe het gebit weer op een duurzame wijze hersteld kan worden. Tijdens en na uw eerste consult zullen we alle mogelijkheden uitvoerig met u doornemen voordat we met de behandelplan beginnen. Uw wensen staan daarbij altijd voorop.