Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Uw tevredenheid

Uw tevredenheid

Wij leveren u graag de best mogelijke tandheelkundige zorg, afgestemd op uw persoonlijke behoeften. U als cliënt staat voor ons centraal. Wij hechten aan kwaliteit, service, persoonlijke betrokkenheid en goede informatieverstrekking. 

 

De cliënt centraal

Wie zijn of haar gebit toevertrouwt aan het team van Tandartspraktijk Diemen Zuid zal merken dat hier een andere cultuur van omgaan met de mensen heerst. 'Wij behandelen geen gebit maar een persoon'. En dat vindt z'n vertaling in een andere, menselijker omgang met de patiënt. Een tandarts kan z'n werk alleen goed doen als er vertrouwen heerst en de cliënt niet bang voor hem is. Alle teamleden hechten daarom sterk aan het opbouwen van zo'n vertrouwensband. De cliënt voelt zich er prettiger bij. En voor de tandarts is dat plezieriger werken.

Bent u tevreden? 

We zijn blij dat te horen en zouden het heel fijn vinden als u dat met anderen deelt via een recensie op Google of Zorgkaart.

 

Verbeteringen mogelijk?

Zijn er volgens u verbeteringen mogelijk, dan horen we dat graag van u. We willen onze zorg graag nog verder verbeteren en staan open voor alle suggesties. Stuur uw verbetering naar info@tpdz.nl of vul het onderstaand contactformulier in.

Ontevreden?

Heeft u een klacht of bent u het oneens met ons? Geef dat dan altijd bij ons aan. Wij nodigen u altijd allereerst uit om uw klacht met ons te bespreken, liefst met uw eigen tandarts. Meestal lost dit eventuele onduidelijkheden of misverstanden op of wordt een gezamenlijke oplossing gevonden. 

Als u dit moeilijk vindt of er blijven onduidelijkheden of vragen, dan kunt u een beroep doen op de praktijkmanager. Stuur een mail of een brief naar de praktijk. We streven er naar om alle klachten in goed overleg en naar tevredenheid op te lossen. Alle klachten worden serieus genomen en geregistreerd. Indien er verbetermogelijkheden zijn, zullen passende maatregelen genomen worden. 

Second Opinion

Heeft u twijfels over een behandeling of bent u het niet eens met uw behandelaar. U heeft altijd de mogelijkheid om tot een andere tandarts te wenden die een second opinion (tweede mening) kan geven. Dat kan binnen onze praktijk maar natuurlijk ook bij een tandarts naar keuze.

 

 

Klachtenregeling

Als het niet lukt om zelf of met behulp van de praktijkmanager tot een oplossing te komen, kunt u zich wenden tot de KNMT. Alle tandartsen van Tandartspraktijk Diemen Zuid hebben bij de beroepsvereniging een klachtenregeling. Op de website van de beroepsvereniging kunt u lezen hoe u hulp bij een klacht kunt krijgen: KNMT klachtenregeling.

Contactformulier

The form contains errors