Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Facturatie en vergoeding

Facturatie en vergoeding

 

De rekening van uw tandarts

Na uw tandartsbezoek wordt de nota opgemaakt. Op de nota staan de verschillende prestaties, die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden, vermeld met een prestatiecode en een bedrag, zoals die opgenomen zijn in de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een deel van de behandelingen wordt vergoed door de verzekeraar, afhankelijk van bijvoorbeeld uw leeftijd, het type behandeling en de voorwaarden van uw verzekering.

 

De werkwijze van onze praktijk

De standaard werkwijze van de praktijk is dat wij uw behandeling eerst indienen bij uw verzekeraar. Het deel dat niet door uw verzekeraar wordt vergoed brengen we vervolgens bij u in rekening. Als uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de nota per e-mail. De nota is in principe volledig digitaal. Door zo veel mogelijk papierloos te werken, dragen wij samen met samen met u bij aan een beter milieu.

 

Vergoeding verzekering

Wij dienen alle rekeningen in bij de zorgverzekeraars, tenzij u er heel specifiek om heeft gevraagd om dat niet te doen. Op de nota die u van ons ontvangt wordt dus reeds vermeld of en welk deel door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. U ontvangt van ons dus alleen een eventuele restfactuur voor het bedrag dat niet wordt vergoed door uw verzekeraar. Heeft u een vraag over uw vergoeding door uw verzekeraar? Neemt u dan contact op met uw eigen verzekeraar.

 

De nota betalen

Als uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de nota per e-mail. In de mail staat een link waarmee u de nota kunt downloaden. U kunt de nota direct betalen via de betaallink van iDeal of met een bank overschrijving. Zorg wel voor een tijdige betaling, anders kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

 

De nota liever per post?

Uiteraard kunt u de nota ook nog gewoon per post ontvangen. Als u dat liever wilt dan kunt u contact opnemen met de praktijk zodat wij dat in ons systeem kunnen aanpassen.

 

Vragen over de rekening?

Heeft u een vraag over de vergoeding van de verzekeraar? Neem dan contact op met uw eigen verzekeraar. Heeft u een vraag over de nota of bent u het niet eens met de nota? Neem dan contact op met de praktijk: info@tpdz.nl

 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening?

  • Tandartspraktijk Diemen Zuid mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Tandartspraktijk Diemen Zuid verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde termijn uitblijven, dan brengt Tandartspraktijk Diemen Zuid aanmaningskosten in rekening.
  • Tandartspraktijk Diemen Zuid mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten en vervolgens op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.
  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.